JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA PREDSJEDNIKA/CU IZ REDA GRAĐANA I ČLANA/ICU ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI TIVAT IZ REDA ZAPOSLENIH U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE, NEVLADINIH ORGANIZACIJA I IZ REDA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA - PDF

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE - PDF

Javni poziv za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta Radio Tivat - PDF

Obrazac za prijavu - download

Oglas za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu - dalje