Na osnovu člana 27 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Tivat“ („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 10/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta „Radio Tivat“ - opširnije

Obrazac za predlog kandidata za člana Savjeta  Radio Tivat - download

  • Javni oglas za potrebe Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove - dalje

Opština Tivat raspisuje oglas za prijem ŠEST PRIPRAVNIKA u organima lokalne uprave na period od 12 mjeseci - dalje

- Javni oglas za potrebe Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo - dalje

- Javni oglas za potrebe Direkcije za imovinu i zastupanje - dalje

Javni konkurs za izbor najuspješnijeg menadžera i preduzetnika - dalje

Javni konkurs na radno mjesto GLAVNI/A ADMINISTRATOR/KA - dalje