OPŠTINA TIVAT U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD) - detaljnije

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA PREDSJEDNIKA/CU IZ REDA GRAĐANA I ČLANA/ICU ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI TIVAT IZ REDA ZAPOSLENIH U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE, NEVLADINIH ORGANIZACIJA I IZ REDA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA - PDF

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE - PDF