JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT - dalje

Na osnovu člana 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl.list RCG" - opštinski propisi, br. 08/05 i "Sl.list CG" - opštinski propisi, br. 02/09 i 06/09), raspisuje se II JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2017. GODINU - opširnije

Javni oglas za potrebe Službe za unutrašnju reviziju - dalje

  • Javni oglas za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Tivat - dalje
  • Javni oglas za potrebe službe za Javne nabavke - dalje

 

Na osnovu člana 27 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Tivat“ („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 10/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta „Radio Tivat“ - opširnije

Obrazac za predlog kandidata za člana Savjeta  Radio Tivat - download

  • Javni oglas za potrebe Službe za inspekcijske poslove - dalje