Na osnovu člana 8 stav 2 Odluke o uslovima, načinu i postupku dodjeljivanja Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada i zvanja „Počasni građanin opštine Tivat“ („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“ br. 26/09, 22/14), Skupština opštine Tivat objavljuje JAVNI POZIV Za prikupljanje predloga kandidata za dodjelu Novembarske nagrade opštine Tivat, Nagrada i Javnih priznanja u 2019.godini, a koje se dodjeljuju svake pete godine na Svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom 21 novembra Dana opštine Tivat.

JAVNI POZIV - detaljnije

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila  je  Opštinu Tivat da je nosilac projekta „QD Hotel and Property Investment Montenegro“ d.o.o., Radovići, Tivat, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju Rezidencijalne vile RL1, uvala Pržno, Opština Tivat.