Vršilac dužnosti predsjednika opštine, dana 01.08.2018. godine, utvrdio je Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Lepetane“, sa Programom javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu DUP-a „Lepetane“, održaće se u periodu od 02.08.2018. godine do 21.08.2018. godine (ukupno 20 dana).

Vršilac dužnosti predsjednika Opštine Tivat, dana 27.07.2018. godine, utvrdio je Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Servisna zona Luštica“ sa Programom javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu detaljnog urbanističkog plana „Servisna zona Luštica“, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SPU), održaće se u periodu od 28.07.2018. godine do 11.08.2018. godine (ukupno 15 dana).