Na osnovu člana 19. Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, Sl.list CG broj 80/05, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

 OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

  - Stavlja se na javni uvid Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Detaljni Urbanistički Plan Golf i Donji Radovići zapad. - detaljnije

 - Stavlja se na javni uvid Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Detaljni Urbanistički Plan Donji Radovići centar - detaljnije


 

PRZNO I - PDF

Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja Urbanistickog projekta turisticki kompleks Przno I - dalje 

 

PRZNO II - PDF 

Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja Urbanistickog projekta turisticki kompleks Przno II - dalje 

 

Nacrt odluke o kućnom redu u stambenim zgradama - PDF

Program javne rasprave - PDF

 

Nacrt odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade - PDF

Program javne rasprave - PDF

 

Nacrt detaljnog urbanističkog plana Gradiošnica - dalje