Program javne rasprave - dalje
Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu - dalje
Odluka o nacrtu budžeta za 2019. godinu - dalje

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti će trajati 15 dana od 18.10.2018. od 01.11.2018. godine.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

NACRT LOKALNOG PLANA - PDF

Javna rasprava o nacrtu Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat održaće se od 19.09.2018.godine zaključno sa 03.10.2018.godine.

Zaključak o utvrđivanju nacrta Poslovnika Skupštine opštine Tivat - PDF

Nacrt Poslovnika Skupštine opštine Tivat - dalje

Program javne rasprave - PDF

Obrazloženje novog poslovnika skupštine opštine Tivat - dalje