ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - PDF

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI DATUMA JAVNOG OTVARANJA PONUDA - dalje

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA NOVOGODIŠNJIH UKRASA - PDF

ZAPISNIK O PRIJEMU, PREGLEDU, OCJENI I VREDNOVANJU PONUDA podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 0101-404-810/1 od 07.11.2017. godine za nabavku fitosanitarnih usluga u cilju zaštite i spašavanja stabala palmi na području teritorije Opštine Tivat - dalje

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA HITNE NABAVKE - PDF

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja hitnih nabavki br. 1901-404-70 od 01.11.2017.godine, ovlašćeno lice Opštine Tivat, donosi ODLUKU o pokretanju postupka hitne nabavke za nabavku fitosanitarnih usluga u cilju zaštite i spašavanja stabala palmi na području teritorije Opštine Tivat  - dalje

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Tivat,  donio je Odluku kojom je produžio rok za predaju zahtjeva za učešće u javnim pozivima za podsticajne mjera u poljoprivredi za 2017.godinu.

ODLUKA - PDF

Rok za predaju zahtjeva je zaključno sa 01.12.2017.godine.

Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo u kancelariji broj 17, na telefon broj 032 661 347 i na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za biodiverzitetza period 2018. – 2023. godine - PDF

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za biodiverzitetza period 2018. – 2023. godine - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I EGIPĆANA - PDF

NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RE 2017 GOD - PDF