Agencija za zaštitu životne sredine obavjestila nas je da je preduzeće, „MIMOZA GROUP” d.o.o. iz Tivta, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnja Kondo hotela „Mimoza” 5* na UP 117, koju čini katastarska parcela 3384 i UP 118, koju čini katastarska parcela 3385 KO Tivat, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Tivat-Centar", Opština Tivat.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat će trajati od 11. do 31. jula, 2017. Za vrijeme trajanja javne rasprave Nacrt odluke se može dobiti na uvid svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 časova (srijedom od 08:00 do 15:00 časova) u zgradi Opštine - Sekrеtarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, ali i na internet stranici Opštine.
Centralna Javna rasprava održaće se u četvrtak 27.jula, 2017. u 19:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke O mjesnim zajednicama - PDF

Program javne rasprave - PDF

Nacrt odluke o mjesnim zajednicama - dalje

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Tivat, obajavljuje Javne pozive i to:

1. Javni poziv – Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje,

2. Poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarstvu,

3. Javni poziv - Podrška razvoju organske poljoprivrede,

4. Javni poziv - Podrška razvoju ribarstva i marikulture.

Javni pozivi se objavljuju u okviru Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede ( „Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 5/17) i Plana podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2017.godinu, kojima su utvrđeni uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja.

Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo u kancelariji broj 17, na telefon broj 032/661-347 i na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Tivat, objavljuje Javne pozive i to:

1. Javni poziv - Za sufinansiranje projekata renoviranja postojećih ruiniranih kuća i ostataka seoskih kuća u svrhu pružanja turističkih i /ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima,
2. Javni poziv - Podrška razvoju voćarske proizvodnje,
3. Javni poziv - Podrška razvoju maslinarstva,
4. Javni poziv - Podrška razvoju pčelarstva.

Javni pozivi se objavljuju u okviru Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede ( „Sl.list CG-opštinski propisi“, broj 5/17) i Plana podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2017.godinu, kojima su utvrđeni uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja. Sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za ekonomski razvoj i preduzetništvo u kancelariji broj 17, na telefon broj 661 - 347 i na email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

JAVNI POZIV - dalje