Vršilac dužnosti predsjednika opštine, dana 01.08.2018. godine, utvrdio je Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Lepetane“, sa Programom javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu DUP-a „Lepetane“, održaće se u periodu od 02.08.2018. godine do 21.08.2018. godine (ukupno 20 dana).

JAVNI POZIV - PDF

Vršilac dužnosti predsjednika Opštine Tivat, dana 27.07.2018. godine, utvrdio je Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Servisna zona Luštica“ sa Programom javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu detaljnog urbanističkog plana „Servisna zona Luštica“, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SPU), održaće se u periodu od 28.07.2018. godine do 11.08.2018. godine (ukupno 15 dana).

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI - dalje

JAVNI POZIV - PDF