Na osnovu člana 27 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio Tivat" ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 10/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat objavljuje, JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IMENOVANJE ČLANOVA SAVJETA „RADIO TIVAT“ - opširnije

Obrazac za predlog kandidata za člana Savjeta  Radio Tivat - download

JAVNI POZIV - dalje

Program javne rasprave - dalje

Skupština Opštine Tivat na sjednici održanoj dana 14.03.2017. godine, donijela je ODLUKU o podsticajima u razvoju poljoprivrede - dalje

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja objavljuje JAVNI POZIV za davanje u zakup poslovnih prostora MZ "Krašići" - dalje

Javni poziv - dalje