Na osnovu člana 23 stav 1 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 24/10) Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Tivat,objavljuje JAVNI POZIV za predladanje kandidata za predsjednika etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u opštini Tivat - opširnije

Na osnovu člana 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 24/10), Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Tivat, objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Tivat - opširnije

JAVNI POZIV - dalje

Program javne rasprave - dalje

Javni oglas - dalje

Javni oglas - dalje

Na osnovu člana 27 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio Tivat" ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 10/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Tivat objavljuje, JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IMENOVANJE ČLANOVA SAVJETA „RADIO TIVAT“ - opširnije

Obrazac za predlog kandidata za člana Savjeta  Radio Tivat - download

JAVNI POZIV - dalje