Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Opština Tivat  objavljuje:

POZIV br. 24/10

Na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lične opreme za potrebe Službe zaštite Tivat - detaljnije

 
 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Opština Tivat, objavljuje:

 

P  O  Z I  V

br.17/10

 

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva u Opštini Tivat - detaljnije

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br.46/06) Opština Tivat, objavljuje:

 

 

P  O Z  I  V

br.14/10

 

 

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji ljetnje pozornice u Tivtu (nadkrivanje velike scene ) - detaljnije

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Opština Tivat  objavljuje:

POZIV BR.16/10

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za pijacu u stambeno –poslovnom centru na Trgu magnolija - detaljnije

 

Odluka o dodjeli ugovora za rekonstrukciju i asfaltiranje puta Mažina- Markuševina - detaljnije