OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PRIJEMA MR1 I i II FAZE - PDF

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Za nabavku i isporuku udžbenika - dalje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PRIJEMA SAOBRAĆAJNICE MR1 I i II faza - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PUTA U GORNJIM KRAŠIĆIMA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJENJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PUTA U GORNJIM KRAŠIĆIMA - PDF