ZAHTJEV ZA DOSTAVLJENJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DOMA KULTURE U RADOVIĆIMA - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_OBUSTAVLJA SE POSTUPAK NABAVKE IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DOMA KULTURE U RADOVIĆIMA - PDF

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki  TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na izgradnji kružnog toka u Gradiošnici - detaljnije

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA ŠKOLSKOG PRIBORA ZA DJECU RE POPULACIJE - PDF

PLAN NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI - IZMJENA BR.4 - PDF