OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA I UGRADNJA VIDEO NADZORA U LUČICI KALIMANJ - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE ELABORATA PARCELACIJE ZA SAOBRAĆAJNICU - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI KRUŽNOG TOKA KOD STARE OPŠTINE - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTEVA - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA KRUŽNOM TOKU U GRADIOŠNICI - PDF