Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala - detaljnije

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA ZA POSTUPANJE OPŠTINE TIVAT PRILIKOM SPROVOĐENJA NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DOMA KULTURE U RADOVIĆIMA - PDF

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki  TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji terena FK Arsenal - detaljnije

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki  TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije škole u Gradiošnici - detaljnije