Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 44/16

za otvoreni postupak javne nabavke  za izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice po DUP-u Župa-Češljar (I faza) - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 43/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge stručnog  nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji ulice u Cacovu- I faza - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 42/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na području opštine Tivtu - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 41/16

za postupak javne nabavke šopingom za usluge stručnog nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Doma Kulture u Gošićima - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 40/16

za otvoreni postupak javne nabavke  za izvođenje radova na izgradnji Doma kulture u Gošićima - detaljnije