OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZVOĐENJA GEODETSKIH POSLOVA - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_PLAN SAOBRAĆAJNE PUTNE MREŽE IZNAD MAGISTRALE NA POTEZU LEPETANE - GRADIOŠNICA - PDF

PLAN NABAVKI MALIH VRIJEDNOSTI - 01, od 27.10.2017. - dalje

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na asfaltiranju lokalnih puteva - detaljnije

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_Nabavka usluge izvođenja geodetskih poslova - detaljnije