ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE PRILAGOĐAVANJE PLANSKOG DOKUMENTA DUP TIVAT CENTAR NOVOM PRAVILNIKU O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA (SL. LIST CG BR. 024/10 I 033/14) - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE PRILAGOĐAVANJA PLANSKOG DOKUMENTA DUP ĐURAŠEVIĆI NOVOM PLAVILNIKU O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA (SL. LIST CG BR. 024/10 I 033/14) - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA I ZAMJENA LED SVJETILJKI U NOVOJ ZGRADI OPŠTINE - PDF

PLAN NABAVKI MALIH VRIJEDNOSTI - PDF