Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 37/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku izvođenje radova na priključenju objekata na kanalizacionu mrežu - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 36/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku i isporuku zaštitnog platna za parket u Sportskoj dvorani Župa -  detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 35/16

za otvoreni postupak  javne nabavke za izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva na području Opštine Tivat -  detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 34/16

za otvoreni postupak  javne nabavke za izvodjenje radova na izgradnji ulice u Cacovu- I faza -  detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 33/16

za otvoreni postupak  javne nabavke za nabavku i isporuku projektora i audio opreme -  detaljnije