Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 24/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku i isporuku zaštitnog platna za parket u Sportskoj dvorani Župa - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 23/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku za izvođenje radova na sanaciji krova na objektu Centra za kulturu - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 22/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku za izvođenje radova na sanaciji puta u naselju Gornji Kalimanj - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 21/16

za postupak javne nabavke za nabavku i isporuku terenskog putničkog motornog vozila- detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 20/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku za izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova na ljetnjoj pozornici u Tivtu - detaljnije