Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 50/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kompjutera i kompjuterske opreme - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 49/16

za otvoreni postupak javne nabavke šopingom za Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji šetališta na Belanima - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 48/16

za otvoreni postupak javne nabavke za Izvođenje radova na izgradnji šetališta Belane  - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 47/16

za otvoreni postupak javne nabavke šopingom za nabavku i isporuku servera i mrežne opreme - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 45/16

za otvoreni postupak javne nabavke šopingom za nabavku i isporuku lične zaštitne opreme za potrebe Službe zaštitedetaljnije