Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA nabavku kompjutera i kompjuterske opreme - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 54/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluge izrade projekta detaljnih geoloških – hidrogeoloških i geotehničkih istrživanja terena na području Lepetanadetaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 53/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluge izrade studije vizuelnog uticaja na kulturne vrijednosti za DUP Servisna zona Luštica - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 52/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Izvođenje radova rekonstrukcije kancelarija za potrebe novo formiranih sekretarijata - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 51/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku i isporuku kancelarijskih stolica - detaljnije