Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja imovine i lica u novoj poslovnoj zgradi Opštine Tivat - dalje

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_REVIZIJA FINANSIJSKIH ISKAZA OPŠTINE TIVAT ZA 2017. GODINU - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA PROPAGANDNOG MATERIJALA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI (LED SIJALICE) - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_USLUGA ISTRAŽIVANJA MORSKOG BIODIVERZITETA - PDF