PLAN NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE ISTRAŽIVANJA MORSKOG BIODIVERZITETA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA ADVOKATSKIH USLUGA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE PREVOZA PREDŠKOLARACA RE POPULACIJE - PDF

Na osnovu clana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku i ugradnju taktilnih površina - dalje