OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_REVIZIJA FINANSIJSKIH ISKAZA OPŠTINE TIVAT ZA 2017. GODINU - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA PROPAGANDNOG MATERIJALA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI (LED SIJALICE) - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_USLUGA ISTRAŽIVANJA MORSKOG BIODIVERZITETA - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_PREVOZ PREDŠKOLARACA RE POPULACIJE - PDF