Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 30/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Opštine  -  detaljnije

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 29/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na sanaciji trotoara i parking prostora na putu prema gradskoj kapeli u skladu sa predmjerom radova   -  detaljnije

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 28/12

na otvoreni postupak javne nabavke zapružanje usluga revizije (tehničke kontrole) glavnog projekta stambeno-poslovnog kompleksa za lokaciju „Lukovića barake” -  detaljnije

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 27/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na asfaltiranju lokalnih puteva na području Opštine Tivat u skladu sa predmjerom radova  -  detaljnije

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 26/12

na otvoreni postupak javne nabavke za izradu Usluge izrade Dup-a Župa - Češljar u skladu sa programskim zadatkom -  detaljnije