Odluka o dodjeli ugovora za rekonstrukciju i asfaltiranje puta Mažina- Markuševina - detaljnije

Opština Tivat

Broj: 0707-12/1

Tivat: 19.02.2010.g.

 

Na osnovu člana 42 Zakona o javnim nabavkama  (Sl.list 46/06) Opština Tivat donosi

AMANDMAN

Na poziv br. 12/10 od 19.02.2010.g. - detaljnije

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Opština Tivat  objavljuje:

POZIV  BR. 12/10

 

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku drvorednih sadnica Magnolia grandiflora - detaljnije

 

Opština Tivat

Broj: 0707-10/1

Tivat: 16.02.2010.g.

 

Na osnovu člana 42 Zakona o javnim nabavkama  (Sl.list 46/06) Opština Tivat donosi

AMANDMAN

Na poziv br. 10/10 od 29.01.2010.g. - detaljnije

 Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Opština Tivat, objavljuje:

POZIV broj 10/10

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu tehničke dokumentacije - detaljnije