Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 11/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na izgradnji ogradnog zida kod crkve Sv.Šimuna  -  detaljnije 

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 10/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na izgradnj puta Krstac (II faza) - detaljnije 

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 09/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na sanaciji mula Oko na Bjelilima  -  detaljnije

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 08/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade geodetskih podloga u okviru Dup-ova. Površina koja se snima i za koju se izrađuje podloga je 150ha  -  detaljnije

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 07/12

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na izgradnji kanala za atmosferske vode u naselju Češljar  -  detaljnije