Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV  br. 38/11

 

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku plastičnih sjedala ( stolica ) za tribine u sportskoj dvorani  „ Župa „ u Tivtu - detaljnije

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 37/11

 

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za potrebe Opštine Tivat - detaljnije

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV  br. 36/11

 

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice kod srednje škole „Mladost „ u Tivtu - detaljnije

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 35/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju ulice na Belanima - detaljnije

 

Na osnovu člana 42 Zakona o javnim nabavkama  (Sl.list 46/06) Opština Tivat donosi

 AMANDMAN na poziv br. 32/11 od 01.07.2011.g. - detaljnije