Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 47/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji Doma kulture u Đuraševićima - detaljnije

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 45/11

 

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluge izrade Web sajta Opštine Tivat - detaljnije

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 44/11

 

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluge revizije Glavnog projekta gradske saobraćajnice u Tivtu  sa četiri saobraćajne trake i obostranim trotoarom - detaljnije

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 43/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju prečišćivača za fekalnu kanalizaciju kod škole u Radovićima - detaljnije

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

 POZIV br. 41/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i opreme za potrebe Opštine Tivat - detaljnije