Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br.63/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i opreme za potrebe Opštine Tivat - detaljnije

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 64/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluge revizije Glavnog projekta za lokaciju „Lukovića barake „ u Tivtu - detaljnije

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 58/11

 

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Detaljnog urbanističkog plana Seljanovo - detaljnije

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 55/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju prečišćivača za otpadne vode kod škole u Radovićima - detaljnije


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV  br. 54/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zamjeni krovne konstrukcije na Domu Kulture u Gradiošnici -  detaljnije