ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA, ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA ZAŠTITU OBJEKATA U LUČICI KALIMANJ - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA USLUGE UTOVARA, TRANSPORTA I ISTOVARA BRODA "BARBARA" - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA NOVOGODIŠNJIH UKRASA - PDF

ZAPISNIK O PRIJEMU, PREGLEDU, OCJENI I VREDNOVANJU PONUDA podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 0101-404-810/1 od 07.11.2017. godine za nabavku fitosanitarnih usluga u cilju zaštite i spašavanja stabala palmi na području teritorije Opštine Tivat - dalje

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA HITNE NABAVKE - PDF

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na izgradnji šetališta Belani - detaljnije