OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE MONITORING NIVOA ELEKTROMAGNETNIH POLJA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA - PDF

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku i isporuka putničkih vozila za potrebe Opštine - dalje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE MONITORING NIVOA ELEKTROMAGNETNIH POLJA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA FOTONAPONSKE ELEKTRANE 30kWp NA KROVU NOVE ADMINISTRATIVNE ZGRADE OPŠTINE - PDF