Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU i isporuku hemijskih proizvoda za PPOV - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA Usluge video produkcije namijenje radio televizijskom emitovanju za potrebe Opštine Tivat - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA Uslugu godišnje revizije budžeta Opštine Tivat za 2016 godinu kao i godišnja revizija finansijskih izvještaja preduzeća Vodovod i kanalizacije d.o.o.,Komunalno d.o.o.,JU Centar za kulturu Tivat i JU Sportska dvorana za 2016 godinu - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA USLUGU Izrade Glavnog projekta za saobraćajnice u naselju Podkuk - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14)Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU Nabavka i isporuka saobraćajne signalizacije - detaljnije