Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu uprave za javne nabavke - TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA nabavku usluge smještaja i ishrane inspektora Uprave za inspekcijske poslove i policajce u ljetnjoj turističkoj sezoni u Opštini Tivat - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat, na Portalu uprave za javne nabavke, objavljuje - TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA Usluge putničkih agencija - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat - objavljuje na portalu Uprave za Javne nabavke - TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE za izvodjenje radova na izgradnji saobaćajnice Cacovo - II faza - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat - objavljuje na portalu Uprave za javne nabavke -  TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA USLUGU Izrade Glavnog projekta za saobraćajnice br.4 i br.28 u naselju Seljanovo - detaljnije

Na osnovu člana 55 stav 1 ZJN  (Službeni list CG ,br.42/11 i 57/14) Opština Tivat – objavljuje na portalu Uprave za javne nabavke - Izmjenu i dopunu Tenderske dokumentacije za nabavku radne odjeće i opreme - detaljnije