OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA DIJELU MORSKE OBALE - PDF

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA RADI IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKATA - detaljnije

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavkuusluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije škole u Gradiošnici - WORD

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA POLAGANJU ELEKTRO KABLA NA SELJANOVU - PDF