Na onovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje  nabavki male vrijednosti, broj: 1901-404-48 od 09.08.2017. godine i izmjeni istog 1901-404-48/1 od 01.11.2017. godine opština Tivat dostavlja ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_Nabavka advokatskih usluga - dalje

Na onovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje  nabavki male vrijednosti, broj: 1901-404-48 od 09.08.2017. godine i izmjeni istog 1901-404-48/1 od 01.11.2017. godine opština Tivat dostavlja ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_ Nabavka usluge prevoza đaka RE populacije - PDF

Na onovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje  nabavki male vrijednosti, broj: 1901-404-48 od 09.08.2017. godine i izmjeni istog 1901-404-48/1 od 01.11.2017. godine opština Tivat dostavlja ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_ Nabavka usluge prevoza predškolaca RE populacije - PDF

PLAN NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI - dalje

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku radova na čišćenju podmorja lučice Kalimanj - dalje