ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU - II FAZA - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA SANACIJI POTPORNOG ZIDA U LEPETANIMA_ - PDF

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na uređenju centralnog Trga u Radovićima II faza - potporni i ogradni zidovi - dalje

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na izgradnji sportskog terena u Donjoj Lastvi - dalje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA SANACIJI POTPORNOG ZIDA U LEPETANIMA - PDF