ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA RADOVA NA SANACIJI KROVA U RADOVIĆIMA - PDF

ODLUKA O POKRETANJU HITNE NABAVKE_IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA OD KRUŽNOG TOKA DO SOLILA I RADOVIĆA - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA HITNE NABAVKE_IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA OD KRUŽNOG TOKA DO SOLILA I RADOVIĆA - PDF

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE za Nabavku usluge prevoza učenika RE populacije - dalje