ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA FOTONAPONSKE ELEKTRANE 30KWP NA KROVU NOVE ADMINISTRATIVNE ZGRADE OPŠTINE - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA I ISPORUKA KANCELARIJSKIH ZASTAVA I OBILJEŽJA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI OPŠTINSKIH PROSTORIJA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE REVIZIJE "VODOVODA I KANALIZACIJE", "KOMUNALNO" D.O.O., "PARKING SERVIS" D.O.O., I "AUTOBUSKA STANICA"D.O.O._OBUSTAVA POSTUPKA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA I MONTAŽA ROLO SISTEMA ZAVJESA - PDF