Na osnovu Zakona o izmjeni i dopuni zakona o lokalnoj samoupravi (sl.list br. 00-39/12-1/22) i obavezi da se na internet stranici lokalne samouprave objavljuju odluke o dodjeli poslova i usluga i zaključenih ugovora sa pravnim i fizičkim licima, kao i pojedinačnih odluka i drugih akata i ugovora zaključenih u postupku raspolaganja imovinom uopšte , objavljuju se ugovori  :

 

 


2017


2016


2015


2014


2013


2012