Nacrt detaljnog urbanističkog plana "Seljanovo" sa programom javne rasparve - PDF