Nacrt detaljnog urbanističkog plana  "Gošići" sa programom javne rasprave - PDF