PREDSJEDNIK OPŠTINE TIVAT DANA 21.03.2012.GODINE UTVRDIO JE NACRT IZMJENA  DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica ZA LOKACIJU 8 - dalje