DODJELA SERTIFIKATA POLAZNICIMA KURSA INFORMATIČKOG OPISMENJAVANJA - dalje


OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA - dalje