baner 970x250 C

 

IZRADA PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA ZA 2018. GODINU - dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018. GODINU - dalje

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA ZA 2017 - 2018. GODINU - dalje

NOVEMBARSKI DANI U TIVTU - PROGRAM - dalje

OBAVJEŠTENJE O ODLUCI ZA PRODUŽENJE ROKA JAVNIH POZIVA - dalje

DOPUNA ODLUKE O DODJELI STIPENDIJA ZA 2017 - 2018. GODINU - dalje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT - dalje