Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora JU „Sportska dvorana“ - dalje