LOKALNI AKCIONI PLAN ZA INTEGRACIJU I ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM ZA OPŠTINU TIVAT ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINE - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF