Na osnovu člana 6, Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 32/18), donosim RJEŠENJE o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

RJEŠENJE - PDF