Na današnjem kolegijumu Predsjednika Skupštine dogovoreno je da se XXVI po redu sjednica Skupštine održi 21.12.2018. godine.

Predsjednik Skupštine je najavio da će se na dnevnom redu naći Predlog odluke o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu, Predlog odluke o donošenju UP-a Turistička zona Lepetane, Predlog odluke o donošenju DUP-a Lepetane, Planovi i Programi rada javnih preduzeća i ustanova, Program rada Skupštine opštine Tivat za 2019. godinu, odluke iz imovinsko pravne oblasti i druge odluke koje pripremaju nadležni Sekretarijati lokalne uprave.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT