Javni poziv za predlaganje članova/ca radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog plana akcije za mlade u Opštini Tivat -  PDF