Na osnovu člana 158 Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat (“Sl.list CG-opštinski propisi 37/18), objavljuje se POZIV Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXV sjednicu Skupštine opštine Tivat - detaljnije