Specijalno državno tužilaštvo je, povodom novinarskih pitanja od 22. januara 2018. godine, formiralo predmet koji se odnosi na obaveze plaćanja komunalija za rezidencijalno – poslovne objekte, koji su izgrađeni ili se grade u kompleksu nautičko-turističkog centra Porto Montenegro. S tim u vezi, shodno zahtjevu Specijalnog državnog tužilaštva, Opština Tivat je dostavila svu potrebnu dokumentaciju, a nakon toga, uzete su izjave od strane rukovodstva i zaposlenih u Opštini Tivat, u svojstvu građana, povodom ovog predmeta. Opština Tivat je, shodno pravu na slobodan pristup informacijama, uputila zahtjev Specijalnom državnom tužilaštvu, kako bi stekla uvid u ishod predmetnog izviđaja.

Na osnovu dostavljene službene zabilješke, a nakon analize prikupljenih obavještenja, podataka i dokumentacije u toku izviđaja, Specijalno državno tužilaštvo ocijenilo je da, u konkretnom slučaju, nije bilo nepravilnosti koje bi ukazivale da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Tačnije, Specijalno državno tužilaštvo utvrdilo je da se donošenju Odluke o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine Tivat i Adriatic Marinas d.o.o. Tivat, na sjednici Skupštine opštine Tivat od 17. januara 2018. godine, pristupilo na način i po postupku propisanom Zakonom i Statutom Opštine i od strane ovlašćenog organa.