• Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službe Skupštine - dalje

  • Poslovnik Skupštine opštine Tivat - WORD

  • Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Tivat - WORD   PDF

  • Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave  - WORD PDF

  • Odluka o mjesnim zajednicama -  WORD 

  • Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova - dalje

  • Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama - PDF