JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE - PDF