Prijedlog Lokalnog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana se povlači sa Javne rasprave radi ažuriranja podataka, do daljnjeg.