Sjednica će se održati 20.06.2017. godine, sa početkom u 09,00 časova u Skupštinskoj sali opštine Tivat.

Dnevni red - dalje

Predlog tačaka dnevnog reda XIII sjednice - dalje