DOWNLOAD 

 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama - PDF
 • Zahtjev za pristup informaciji - PDF

VODIČI ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU:
 • Službe Predsjednika opštine  - PDF
 • Službe Glavnog administratora - PDF
 • Skupštine opštine Tivat - PDF
 • Sekretarijata za lokalnu samoupravu - PDF
 • Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode - PDF
 • Sekretarijata za turizam i preduzetništvo - PDF
 • Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj  - PDF
 • Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost  - PDF
 • Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti  - PDF
 • Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja - PDF
 • Službe za opšte i zajedničke poslove - PDF
 • Sekretarijata za imovinu - PDF
 • Direkcije za investicije - PDF
 • Službe zaštite i spašavanja - PDF
 • Komunalne policija  - PDF
 • Uprave za inspekcijske poslove
 • Službe za unutrašnju reviziju - PDF
 • Službe za javne nabavke - PDF
 • Službe glavnog gradskog arhitekte

SPISAK LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT - dalje
 
SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - dalje
 

ODLUKA O RASPODJELI KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE U OPŠTINI TIVAT - PDF      

ARHIVA