DOWNLOAD 

 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama - PDF
 • Zahtjev za pristup informaciji - PDF

VODIČI ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU:
 • Kabinet Predsjednika opštine  - PDF
 • Služba Glavnog administratora - PDF
 • Skupštine opštine Tivat - PDF
 • Sekretarijata za lokalnu samoupravu - PDF
 • Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode - PDF
 • Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo - PDF
 • Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata  - PDF
 • Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost - PDF
 • Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj  - PDF
 • Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti  - PDF
 • Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja - PDF
 • Služba za informacione sisteme i zajedničke poslove - PDF
 • Direkcija za imovinu i zastupanje - PDF
 • Direkcija za investicije
 • Služba zaštite i spašavanja - PDF
 • Komunalna policija  - PDF
 • Služba za inspekcijske poslove
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Služba za javne nabavke
 • Služba za informacione sisteme i zajedničke poslove - PDF

SPISAK LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT - dalje
 
SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVIH ZARADA U OPŠTINI TIVAT - dalje
 

ODLUKA O RASPODJELI KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE U OPŠTINI TIVAT - PDF      

ARHIVA