Obrazac za evidenciju o plaćenoj Boravišnoj taksi

Zahtjev za iznajmljivanje motora, bicikala i skutera

Zahtjev za izdavanje odobrenja za iznajmljivanje plovnih objekata

Zahtjev za izvod iz licence i taxi legitimaciju (taxi djelatnost)

Zahtjev za kategorizaciju restorana

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga na kupalištima

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme novogodišnjih manifestacija

Zahtjev za prestanak obavljanja auto taxi djelatnosti, prevoza tereta i prevoza za sopstvene potrebe

Zahtjev za prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti pružanja usluga smještaja u domaćinstvu

Zahtjev za dobijanje licence za javni prevoz tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju ako je prevoznik fizičko lice

Prijava za članski doprinos

Prijava Zanata

Prijava Trgovine

Zahtjev za produženje licence za javni prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju za auto-taxi prevoz - (ZA DOO)

Zahtjev za produženje licence za javni prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju auto-taksi prevoz - (ZA FIZIČKO LICE)

Zahtev za rekategorizaciju restorana

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz turista plovnim objektom (taxi brod)

Zahtjev za izdavanje uvjerenje

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti

Zahtjev za kategorizaciju i izdavanje odobrenja_fizička lica

Zahtjev za kategorizaciju i izdavanje odobrenja_pravna lica

Zahtjev za rekategorizaciju_fizička lica (produženje)

Zahtjev za rekategorizaciju_pravna lica (produženje)