Poreska prijava za pravna lica

PDF

Poreska prijava za fizička lica

PDF

Poreska prijava prireza

      PDF

Poreska prijava takse

PDF 
Prijava za članski doprinos WORD
Pravilnik o evidenciji plaćanja boravišne takse PDF