Poreska prijava za pravna lica

PDF

Poreska prijava za fizička lica

PDF

Prijava za obračun članskog doprinosa turističkoj organizaciji

WORD

Obrazac za evidenciju o plaćenoj boravišnoj taksi

PDF

Zahtjev za izdavanje STALNOG / PRIVREMENOG odobrenja za iznajmljivanjestima

PDF 

Zahtjev za odjavu djelatnosti

PDF 

Zahtjev za  kategorizaciju/ rekategorizaciju(sobe,apartmana,kuće za iznajmljivanje)

PDF