OPERATIVNI DOKUMENT ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U OBLASTIMA OD POSEBNOG RIZIKA - dalje


AKCIONI PLAN - dalje


OBAVEZE LOKALNE SAMOUPRAVE U AKCIONOM PLANU - dalje


IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU MJERA IZ AKCIONOG PLANA - dalje