1. Maskembali i karnevali, tradicionalne svečanosti na primorju koji se održavaju tokom februara.


2. "Bokeljska noć" , tradicionalna manifestacija koja se održava u drugoj polovini februara u organizaciji podružnice Bokeljske mornarice iz Tivta.


3.Festival Mediteranskog teatra "Purgatorije"u organizaciji Centra za kulturu Tivat (izložbe, pozorišne predstave, filmske projekcije, koncerti).Održavaju se u periodu od 25. jula do 10. avgusta.


4.Tivatske ljetnje feste u organizaciji Turističke organizacije Tivat su tradicionalne zabave koje se organizuju tokom ljeta na plažama i drugim javnim površinama gdje se prezentuju lokalni običaji uz ribu i vino.


5.Lastovske fešte održavaju se prve subote u  avgustu, u Gornjoj Lastvi (kulturno umjetnički program, večeri u mlinu, izložbe) sa ciljem očuvanja kulturnog nasleđa.


6. Boćarska olimpijada je sportska manifestacija koja se održava u ljetnjem periodu.


7. Novembarski dani kulture (povodom dana Opštine) i redovni program Centra za kulturu Tivat u toku zimskog perioda (pozorišne predstave, koncerti, izložbe...)


8. Žučenica Fest u organizaciji žena Tivta i Radio Tivta.Održava se u periodu od 10. do 13.maja.


9. Proslava Dana mladosti-održava se 25.maja,u organizaciji SFRJ Konzulata