- Interno uputstvo za obračun i isplatu zarada - dalje

- Pravila o uzimanju poslovnih prostora u zakup - dalje

- Uputstvo - postupak obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje

- Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom - dalje

- Pravila o kućnom redu - dalje

- Odluka o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Opštine Tivat - dalje

- Odluka o raspodjeli korišćenja službenih vozila u organima lokalne uprave u Opštini Tivat - dalje

- Odluka o uslovima i načinu korišćenja sala od strane trećih lica - dalje

- Odluka o naknadi zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad u organima lokalne uprave Opštine Tivat - dalje

- Uputstvo za pripremu skupštinskog materijala - dalje

- Pravilnik o procedurama zapošljavanja, obliku i načinu provjere sposobnosti i kriterijumima za izbor kandidata u organima lokalne uprave - dalje

- Pravila o postupanju organa lokalne uprave sa građanima - dalje

- Interna pravila za izradu službenih dopisa - dalje

- Pravilnik za odnose sa javnošću Opštine Tivat - dalje

- Odluka o formiranju depoa pisarnice - PDF

- Upustvo o načinu rada, organizaciji i uslovima korišćenja arhivske građe u depou pisarnice Opštine Tivat - PDF 

- Lista kategorija - PDF