Naziv i vrsta

Vrijeme postanka i autor

Mjesto

Vlasnik

Napomena

Spomenik i spomen ploča -Palim borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terota

29.11.1951.g. Mjesni odbor SB NOR-a Tivat

Tivat, kod Stare škole

SUBNOR

Piramida sa bakarnom s.pločom na postamentu

Spomenik i spomen ploča - Obješenim saradnicima     NOP-a

22.04.1956.g.

Tivat, kod Stare škole

SUBNOR

Kamena gromada na postamentu

Spomenik i spomen ploča - Brončana poprsja i bakrotisk, fontana – Narodnim herojima Milanu Spasiću i Sergeju Mašeri

10. 09. 1952.g.  Luka Tomanović

Tivat, Gradski park

SUBNOR

Bakrotisk 98x68 cm Poprsje 80cm

Spomenik - Poprsje Narodnom heroju Savi Kovačeviću

1981.g

Tivat, Arsenal, ispred Upravne zgrade

SUBNOR

Porto Montenegro

Spomen ploča –radnicima Arsenala poginulim u  NOR-u

09.09.1959.g.

Tivat, Arsenal. Upravna zgrada

SUBNOR

Porto Montenegro

Spomen ploča – Štrajk radnika Arsenala 1918.g.

1968.g.

Tivat, Arsenal,Upravna zgrada

SUBNOR

Porto Montenegro -oštećena-

Spomen ploča -Formiranje Tivatskog partizanskog bataljona

21.11.1979.g.

Tivat , Džorovo, Kuća Radulovića

SUBNOR

 

Spomen ploča - Strijeljanim pripadnicima NOP-a

29.11.1984.g.

(01.05.1958.g.)

Lepetane ,Verige

SUBNOR

 

Spomen ploča –poginulim borcima Tivatskog i Grbaljskog bataljona

15.11.1953.g.

Lepetane,Kuća Zifre

SUBNOR

 

Spomen ploča –Iskrcavanje Mornarnaričke pješedije i II Dalmatinske brigade

12.11.1952.g.

Lepetane,Kuća Miholovića

SUBNOR

 

Spomenik i spomen ploča - Palim borcima NOR-a

04. 07. 1961.g.

Donja Lastva, Trg Sv. Roka

SUBNOR

 

Spomen grob i spomen ploča –Poginulim italijanskim borcima divizije »Garibaldi« i našim borcima

1974.g.

Donja Lastva, Mjesno groblje

SUBNOR

1944.g. brod »Cetinje«

Spomen grob i ploča - poginuli borci NOR-a  - Istrani

1980.g.

Donja Lastva, Mjesno groblje

SUBNOR

 

Spomenik i spomen ploča – Palim borcima i sjedištu Mjesnog Komiteta KPJ za srez Kotor

1977.g.

Gornja Lastva

SUBNOR

Piramida

Spomenik i spomen ploča - Žrtve četničkog terora

21.11.1979.g.

Vrmac, Bogdašići, Pasiglav

SUBNOR

 

Spomenik i spomen ploča - Poginulim borcima,Narodnom heroju Niku Anđusu, Sjedištu Sreskog Komiteta KPJ Kotor i Okružnog Komiteta SKOJ-a za Boku

1969.g. i 1984.g. 13.07.1953.g.

Mrčevac

SUBNOR

 

Spomen ploče –Poginulim borcima, zrtvama fašističkog terora iz   NOB-a

13.07.1988.g. 04.07.1953.g.

Gradiošnica,Dom kulture »Anto Počanić«

SUBNOR

 

Spomen grob, spomenik i 2 spomen ploče – Žrtvama okupatora i domaćih izdajnika

1956.g.

Krtoli, zaliv Trašte,uvala Pržno

SUBNOR

Piramida

Spomenik i spomen oploča – Obješenim rodoljubima

1953.g.

22. 07. 1954.g.

Krtoli, Radovići, Na Baštijun

SUBNOR

Kameni kubus

Spomenik i spomen ploča – Poginulim u borbi

04.07.1953.g.

Krtoli, Pod Rogač

SUBNOR

Kameni kubus

Spomen ploča- Pogibija Josipa Markovića

1967.g.

Krtoli, Gornji Krašići

SUBNOR

 

Spomenik i spomen ploča – Mjesto potapanja razarača »Zagreb«

1959.g.

Brda, Vala Zagreb

SUBNOR

 

Spomen ploča – Štab Mornaričke stanice Boka, 5. Pomorskog obalskog sektora

10.09.1985.g.

Tivat, Seljanovo

SUBNOR

 

Spomen grob i spomen ploča – Palim drugovima u NOB, Mrković Marko 1920-1944 i Brechler Zvonimir 1921-1944.

1982.g.

Tivat, Gradsko groblje »Sveti Šimun«

SUBNOR

 

Spomenik i spomen ploča – Osnivanje Gradskog parka

1892.g.

Tivat, Gradski park

OPŠ TIVAT

Oštećen natpis

Spomenik i spomen ploča

1918.g.

Tivat, Gradski park

OPŠ TIVAT

Sp.ploča oštećena 50-tih god

Spomenik – Sidro i spomen ploča – 100 godina Arsenala

1989.g.

Tivat, Kod Ljetnikovca Buća

OPŠ TIVAT