- Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu - PDF

- Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2018. godinu - detaljnije

- Javni poziv za člana Komisije za raspodjelu sredstava NVO - dalje

- UČEŠĆE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U POSLOVNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT - dalje

- UČEŠĆE GRAĐANA U STATUTU OPŠTINE TIVAT - dalje


- ODLUKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - dalje


OBRASCI


  RASPODJELA SREDSTAVA


POPIS NEVLADINIH ORGANIZACIJA U TIVTU


ReLOaD


NEZAVISNI PROCJENJIVAČI