• Statut Opštine Tivat sa sjednice održane dana 11.07.2018.godine -  WORD PDF
  • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat od 25.03.2011. godine - PDF
  • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat od 24.06.2011. godine - WORD
  • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat od 28.12.2012. godine - WORD