solilaU sklopu projekta za izradu „Studije regulacije vodotoka i kanala na području Tivatskih Solila“ i „Studije zaštite kulturne baštine Solila“ stručni konsultanti su utorak 14. februara obišli specijalni rezervat Tivatska Solila, zajedno sa predstavnicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, predstavnicima Opštine Tivat, preduzeća „Vodvod i kanalizacija - Tivat“ doo, mještana i Mjesne zajednice Krtoli.