Pitanje izgradnje stambeno-poslovnog objekta na lokaciji Lukovića barake aktuelizovano je protekle

...

solilaU sklopu projekta za izradu „Studije regulacije vodotoka i kanala na području Tivatskih Solila“ i „Studije

...