Na osnovu člana 23 stav 1 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 24/10) Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Tivat,objavljuje JAVNI POZIV za predladanje kandidata za predsjednika etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u opštini Tivat - opširnije

Na osnovu člana 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike ("Sl. list CG - opštinski propisi" br. 24/10), Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Tivat, objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Tivat - opširnije