PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SPORTA ZA 2018.GODINU - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

OBRAZLOŽENJE - PDF

NACRT ODLUKE O AUTO-TAXI PREVOZU - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA NOVOGODIŠNJIH UKRASA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - PDF

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI DATUMA JAVNOG OTVARANJA PONUDA - dalje

ZAPISNIK O PRIJEMU, PREGLEDU, OCJENI I VREDNOVANJU PONUDA podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 0101-404-810/1 od 07.11.2017. godine za nabavku fitosanitarnih usluga u cilju zaštite i spašavanja stabala palmi na području teritorije Opštine Tivat - dalje

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA HITNE NABAVKE - PDF