LOKALNI PROGRAM SOCIJALNOG STANOVANJA OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2018. - 2019. GODINE - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

PLAN JAVNE RASPRAVE - PDF

ZAKLJUČAK O JAVNOJ RASPRAVI - PDF

ODLUKA O NAČINU ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

OBRAZLOŽENJE - PDF

NACRT ODLUKE O AUTO-TAXI PREVOZU - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SPORTA ZA 2018.GODINU - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - PDF

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI DATUMA JAVNOG OTVARANJA PONUDA - dalje