Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila  je  Opštinu Tivat da je nosilac projekta „QD Hotel and Property Investment Montenegro“ d.o.o., Radovići, Tivat, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju Rezidencijalne vile RL1, uvala Pržno, Opština Tivat.

Ministarstvo ekonomije upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta tekst Nacrta izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2028 godine.